Tag Archives: ý nghĩa hoa vô ưu

Khám phá những loài hoa gắn liền với cuộc đời Đức Phật

Nhắc tới những loài hoa gắn liền với Đức Phật thì đó chính là hoa vô ưu, hoa sala và hoa ưu đàm, những loài hoa này gắn liền với những mốc quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Hãy cùng tìm hiểu xem những loài hoa này có gì đặc biệt nhé